Select your language

  • top_header_img_1.jpg
  • top_header_img_2.jpg

P. van der Haak Handelskwekerij is een familiebedrijf dat zich hoofdzakelijk toelegt op de productie van uitgangsmateriaal van pelargonium. Door specialisatie en de modernste productiefaciliteiten zijn wij in staat jaarrond uitgangsmateriaal te leveren in elk gewenst stadium. Niet voor niets is ons motto "Pelargonium van stek tot plant!".

Toscana breeding staat voor een marktgericht pelargonium assortiment, waarbij elk segment kan worden bediend. De kweker staat hierbij centraal. Samen met onze partners wordt er continue gewerkt aan een verdere verbetering van de genetica op het gebied van teeltresultaten en tuinprestaties.

Wij hopen dat deze website u helpt bij het maken van uw keuze en wensen u een goed seizoen. Wij zijn graag uw betrouwbare partner in pelargonium!

Perry van der Haak 

 Perry vd Haak